Викладач Світлана Авраменко
Доцент кафедри педагогіки та управління навчальними закладами РВНЗ "Кримський гуманітарний університет" (м. Ялта).
Доцент кафедри слов'янської філології та журналістики
Таврійського національного університету імені В.І.Вернадського.
Доцент кафедри гуманітарних та загальноправових дисциплін Національної академії внутрішніх справ

Вітаю! Ви на сторінці мого сайту. Будьмо знайомі! ;-)


Вся інформація, що використовується на сайті може розповсюджуватися на умовах ліцензії Creative Commons. Except where otherwise noted, content on this site is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License
Колись у дитинстві я розгортала новенький зошит, створювала в ньому класний журнал, записувала собі учнів і грала в школу... Трішки згодом мені цього стало замало, і я прибрала до рук зошити старшого брата: виставляла в ньому оцінки, писала "Брудно! Переписати!" :-)

Так мріялось бути вчителькою... І незабаром так і відбулось!
30 років досвіду викладання, з них 20 - в університеті
Закінчила кілька навчальних закладів:
1985 року вступила до Запорізького педагогічного училища № 1, яке 1989 року закінчила з відзнакою, отримавши спеціальність "Учитель початкових класів / керівник дитячого хорового колективу".
Упродовж 1989-1995 рр. знавчалась у Запорізькому національному університеті за спеціальністю "Філолог. Викладач української мови та літератури".
Працюючи у Кримському державному гуманітарному університеті, навчалась в аспірантурі за спеціальністю 13.00.01 ‒ загальна педагогіка та історія педагогіки (2000‒2003 рр.). Захистила дисертацію з теми: «Виховання толерантності підлітків у діяльності дитячих та молодіжних громадських об'єднань Криму середини ХХ ‒ початку ХХІ століття».
Основна робота
1989‒1990 рр. ‒ учитель української мови та літератури середньої школи з поглибленим вивченням англійської мови № 11 м. Запоріжжя.

1990‒1995 рр. ‒ учитель початкових класів Різдвянської загальноосвітньої школи І‒ІІІ ступенів Новомиколаївського району Запорізької області.

1995‒1998 рр. ‒ учитель української мови та літератури школи-гімназії № 93 м. Запоріжжя.

1998‒1999 рр. ‒ методист Шевченківського районного відділу освіти[4] (навчання української та російської мов).

1999 р. ‒ учитель української мови та літератури, історії України загальноосвітньої школи І‒ІІІ ступенів № 10 м. Ялти (Автономна Республіка Крим); учитель української мови та літератури школи-садка № 28 "Райдуга".

1999‒2005 рр. ‒ асистент, старший викладач кафедри російської та української філології Кримського державного гуманітарного інституту.

2005‒2010 рр. ‒ старший викладач кафедри української філології та методики викладання РВНЗ „Кримський гуманітарний університет" (м. Ялта).

2010‒2014 рр. ‒ старший викладач, доцент кафедри української філології та методики викладання Республіканського вищого навчального закладу „Кримський гуманітарний університет" (м.Ялта).

2014−2016 рр. – доцент кафедри педагогіки та управління навчальними закладами Республіканського вищого навчального закладу „Кримський гуманітарний університет" (м. Ялта).

2016−2017 – заступник начальника навчально-методичного відділу, доцент кафедри словʼянської філології та журналістики Таврійського національного університету імені В.І.Вернадського (м. Київ).

З 2017 – доцент кафедри слов'янської філології та журналістики Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського

Сумісництво

Окрім основної роботи, Авраменко Світлана Миколаївна, працює за сумісництвом:

2000‒2011 рр. ‒ літературний редактор редакційно-видавничого відділу Кримського державного гуманітарного інституту, РВНЗ «Кримський гуманітарний університет» (м. Ялта).

2003−2005 рр. — спеціаліст відділу звʼязку з громадськістю Ялтинського міського управління Головного управління Міністерства внутрішніх справ України в Криму.

2006 р.‒2007 р. ‒ викладач української мови економіко-гуманітарного коледжу Республіканського вищого навчального закладу «Кримський гуманітарний університет» (м. Ялта).

2017 ‒ доцент кафедри гуманітарних та загальноправових дисциплін факультету № 2 Національної академії внутрішніх справ.

Студентське життя
Скільки б ти не жив, усе життя слід навчатися
Сенека
Навчально-методичний посібник"Виховання толерантності підлітків у діяльності дитячих та молодіжних громадських організацій Криму середини ХХ - початку ХХІ століття" (2013)
Рекомендаційний лист

Методичні рекомендації


Виховання толерантності підлітків у діяльності дитячих та молодіжних громадських організаціях Криму - Електронний режим доступу:
https://drive.google.com/file/d/1qhZLLwK0Btuw3Sn3o...
Навчально-методичний посібник

Виховання толерантності підлітків у діяльності дитячих та молодіжних громадських організацій Криму середини ХХ - початку ХХІ століття. - Електронний ресурс. - Режим доступу:

https://drive.google.com/file/d/1roulz8ppEJoVP5C_W...
Бал історико-побутових танців як соціокультурна форма виховання
Авраменко С.М., Глузман О.В. Ювілей РВНЗ "Кримський гуманітарний університет". - Частина І.

https://drive.google.com/file/d/1rdzsYa_1fAWraVLp7...
Авраменко С.М., Глузман О.В. Ювілей РВНЗ "Кримський гуманітарний університет". - Частина ІІ.

https://drive.google.com/file/d/17HM6XjA_RC853PekRN0jvKk9e5OA4Bey/view?usp=sharing

НАУКОВІ ПУБЛІКАЦІЇ

Навчально-методичні посібники, методичні рекомендації, статті в провідних наукових виданнях

 1. Авраменко С. М. Виховання толерантності підлітків у діяльності дитячих та молодіжних громадських об'єднань Криму (середина ХХ — початок ХХІ століття): навчально-методичний посібник / С. М. Авраменко. — Ялта: РВНЗ КГУ, 2013. — 384 с. — Електронний ресурс. — Режим доступу: https://intolimp.org/publication/vikhovannia-tolierantnosti-pidlitkiv-u-diial-nosti-ditiachikh-ta-molodizhnikh-1.html
 2. Авраменко С. М. Методичні рекомендації з виховання толерантності підлітків у діяльності дитячих та молодіжних громадських об'єднань / С. М. Авраменко. — Ялта: РВНЗ КГУ, 2012. — 76 с.
 3. Авраменко С. М. Дитячий та юнацький рух на Україні: становлення та розвиток, роль у формуванні національної свідомості молоді / С. М. Авраменко // Проблеми сучасної педагогічної освіти. Сер.: Педагогіка і психологія. — Зб. статей. — К.: Пед. преса, 2001. — Вип. 3. — Ч. 2. — 310 с. — С. 292—298.
 4. Авраменко С. М. Формування особистості людини шляхом гармонійного поєднання розвитку основних сфер людської сутності — одне із нагальних питань сучасного навчально-виховного процесу / С. М. Авраменко // Проблеми сучасної педагогічної освіти. Сер.: Педагогіка і психологія. — Зб. статей. — К.: Пед. преса, 2001. — Вип. 3. — Ч. 2. — 310 с. — С. 292—298.
 5. Авраменко С. М. Сучасний школяр-підліток у контексті виховання толерантності / С. М. Авраменко // Проблеми сучасної педагогічної освіти. Сер.: Педагогіка і психологія. — Зб. статей. — Ялта: РВВ КДГІ, 2005. — Вип. 7. — Ч. 1. — 200 с. — С. 3—9.
 6. Авраменко С. М. Лінгвокультурологічний аспект вивчення феномена толерантності / С. М. Авраменко // Проблеми сучасної педагогічної освіти. Сер.: Педагогіка і психологія. — Зб. статей. — Ялта: РВВ КГУ, 2010. — Вип. 30. — Ч. 1. — 268 с. — С. 3—13. — Електронний ресурс. — Режим доступу: http://science.cfuv.ru/wp-content/uploads/2015/10/121.pdf
 7. Авраменко С. М. Мовленнєва особистість майбутнього вчителя в аспекті толерантності / С. М. Авраменко // Зб. наукових праць Уманського державного педагогічного університету ім. П. Тичини / [ред. кол.: Побірченко Н. С. (гол. ред. та інші)]. — Умань: ПП Жовтий, 2010. — Вип. 2. — 268 с. — С. 138—143. — Електронний ресурс. — Режим доступу: file:///C:/Users/FRED%20FERMETURE/Downloads/ppsv_2010_2_23.pdf
 8. Avramenko S. N. Tolerance as a communicative category / S. N. Avramenko // Вісник СевНТУ: зб. наук. пр. Серія: Педагогіка. — Севастополь: СевНТУ, 2011. — Вип. 124/2011. — 228 с. — С. 38—41. — Електронний ресурс. Режим доступу: https://elibrary.ru/item.asp?id=24342284
 9. Авраменко С. М. Результати дослідження виховання толерантності підлітків у діяльності дитячих та молодіжних громадських організацій Криму середини ХХ — початку ХХІ століття / С. М. Авраменко // Проблеми сучасної педагогічної освіти. Сер.: Педагогіка і психологія. — Зб. статей. — Ялта: РВВ КГУ, 2012. — Вип. 35. — Ч. 2. — 264 с. — С. 126—129. — Електронний ресурс. — Режим доступу: http://science.cfuv.ru/wp-content/uploads/2015/10/210.pdf
 10. Авраменко С. М. Обгрунтування пропозицій щодо використання в діяльності сучасних дитячих та молодіжних громадських об'єднань позитивного досвіду виховання толерантності підлітків / С. М. Авраменко // Проблеми сучасної педагогічної освіти. Сер.: Педагогіка і психологія. — Зб. статей. — Ялта: РВВ КГУ, 2012. — Вип. 37. — Ч. 1. — 300 с. — С. 290—294.
 11. Авраменко С. М. Концептуальні засади виховання толерантності підлітків у діяльності радянських дитячих громадських організацій 1954‒1991 рр. / С. М. Авраменко // Гуманітарні науки. — Наук.-практ. журн. — Ялта: РВВ КГУ, 2013. — № 2 (26). — С. 80—85.
 12. Авраменко Світлана Миколаївна. Виховання толерантності підлітків у діяльності дитячих та молодіжних громадських об’єднань Криму середини XX – початку XXI століття : автореф. дис. … канд. пед. наук : 13.00.01 / Світлана Миколаївна Авраменко, Респ. вищ. навч. заклад "Кримський гуманітарний університет" (м. Ялта). — Ялта : [Б.в.], 2013. — 20 с. – Електронний ресурс. — Режим доступу: http://94.158.152.98/opac/index.php?url=/notices/index/IdNotice:297752/Source:default
 13. Авраменко С. М., Глузман А. В. Юбилей РВУЗ "Крымский гуманитарный университет". История в документах и биографиях / С. Н. Авраменко, А. В. Глузман.— Симферополь: ИТ «АРИАЛ», 2014. — 234 с.
 14. Avramenko S. (Russian Federation) Tolerance Education of adolescents in the activity of children organization «Zdravica» Orthodox community of Yalta (Crimea) Авраменко С. Н. Воспитание толерантности подростков в деятельности детского объединения «Здравица» православной общины г. Ялты (Крым) / European Research: Innovation in Science, Education and Technology // European research № 5 (6) / Сб. ст. по мат.: VI межд. науч.-практ. конф.(Россия, Москва, 23–24 июля, 2015). М. 2015. — С. 59—61. —Електронний ресурс. — Режим доступу: https://elibrary.ru/item.asp?id=23790120.
 15. Авраменко С. Н. «Воспитание толерантности подростков в условиях деятельности современных детских и молодёжных общественных организаций Крыма» (рус.) // Актуальные направления научных исследований: от теории к практике: материалы V Междунар. науч-практ. конф. : сборник. — Чебоксары: ЦНС «Интерактив плюс», 2015. — С. 96—97. — ISSN 2412-0510.

Матеріали конференцій і статті в періодичних виданнях

 1. Авраменко С. Н. Роль православной традиции в духовно-нравственном становлении личности / С. Н. Авраменко // Сб. материалов международной научно-практической конференции «Актуальные проблемы научно-методической подготовки будущих педагогов в системе дошкольного и начального образования 19-20 апреля 2001». — Минск, 2001. — Ч.1. — С.135—138.
 2. Авраменко С. Н. Формирование личности — один из насущных вопросов современного учебно-воспитательного процесса / С. Н. Авраменко // Сб. материалов научно-практической конференции. — Барнаул, 2001. –Ч.2. — С.150—155.
 3. Авраменко С. М. Сучасний школяр-підліток в контексті виховання толерантності: матеріали міжнар. науково-практич. конф. ["Розвиток освіти в поліетнічних регіонах"], (20–23 квітня 2005 р.). — Ялта: РВВ КГУ, 2005. — 283 с. — С. 13—19.
 4. Авраменко С. М. Аксіологічний підхід до вивчення феномена толерантності у сучасній науці: матеріали міжнар. науково-практич. конф. ["Професіоналізм педагога в контексті Європейського вибору України"], (23‒25 вересня 2010 р.). — Ялта: РВВ КГУ, 2010. — Ч. 3. — 284 с. — С. 196—201.
 5. Авраменко С. М. Управління якістю освіти дитячих громадських організацій: сучасні підходи до вивчення проблеми: матеріали міжнар. науково-практич. конф. ["Сучасна освіта та інтеграційні процеси — досвід, проблеми, перспективи"], (17 листопада 2010 р.). — Краматорськ: Донецька державна машинобудівна академія, 2010 р. — 200 с. — С. 7—11.
 6. Авраменко С. М. Психологічні особливості формування толерантності дітей молодшого шкільного віку: матеріали всеукр. науково-практич. конф. ["Дні науки − 2010"], (17 листопада 2010 р.). — Миколаїв: Національний університет кораблебудування імені адм. Макарова, 2010. — 36 с. — С. 20—21.
 7. Авраменко С. М. Сутність методичного забезпечення діяльності дитячих громадських організацій: матеріали VІ міжнародної науково-практич. конф. ["Розвиток наукових досліджень 2010"], (22–24 листопада 2010 р.). — Полтава: Вид-во «Інтерграфіка», 2010. — 140 с. — С. 8—9.
 8. Авраменко С. М. Духовно-моральний потенціал традиційних релігій у формуванні толерантності майбутніх педагогів: матеріали ХХVІІІ міжнародної науково-практичної конференції ["Роль науки, релігії та суспільства у формуванні моральної особистості"], (26 листопада 2010 р.). — Донецьк: ІПШІ «Наука і освіта», 2010. — 288 с. — С. 41—43.
 9. Авраменко С. М. Специфіка регулятивної функції комунікативної категорії толерантності у міжособистісному та соціальному аспекті / С. М. Авраменко // Альманах наукового товариства «Афіна» кафедри культурології «Актуальні питання культурології» / За ред. проф. В. Г. Виткалова. — Рівне: РДГУ, 2010. — Т.1. — 187 с. — С. 136—138.
 10. Авраменко С. М. Результати дослідження виховання толерантності підлітків у діяльності дитячих та молодіжних громадських об'єднань Криму середини ХХ — початку ХХІ століття: матеріали міжнародної науково-практичної конференції ["Тенденції розвитку вищої освіти в Україні: європейський вектор"], (15—16 березня 2012 р.). — Ялта: РВНЗ КГУ, 2012. — Ч. 4. — 256 с. — С. 3—6.
 11. Авраменко С. М. Концептуальні засади виховання толерантності молоді у діяльності радянських підліткових організацій : 1954−1991 роки. [Текст] / С. М. Авраменко // Гуманітарні науки: наук.-теорет. журн. — 2013. — N 2. — С. 80—85.
 12. Авраменко С. Н. Воспитание толерантности подростков в условиях деятельности современных детских и молодёжных общественных организаций Крыма [Текст] / С. Н. Авраменко // Актуальные направления научных исследований: от теории к практике: материалы V Междунар. науч-практ. конф. (Чебоксары, 26 июня 2015 г.) / редкол.: О. Н. Широков [и др.]. — Чебоксары: ЦНС «Интерактив плюс», 2015. — С. 96-97. — ISSN 2412 — 0510. — Электронный ресурс. — Режим доступа: https://interactive-plus.ru/e-articles/140/Action140-10373.pdf
 13. Актуальність дослідження студентських ЗМІ як обʼєкта теоретичного аналізу в науковій думці кінця ХХ — початку ХХІ століття [Текст] / С. М. Авраменко // Международный образовательный портал «Intolimp.org». — Електронний ресурс. — Режим доступу: https://intolimp.org/publication/aktual-nist-doslidzhiennia-studients-kikh-zmi-iak-ob-iekta-tieorietichnogho-anal.html
 14. Авраменко С. М. Наукове вивчення проблеми розвитку студентських ЗМІ в суспільно значущий феномен сучасності [Текст] / С. М. Авраменко // Международный образовательный портал «Intolimp.org». — Електронний ресурс. — Режим доступу: https://intolimp.org/publication/naukovie-vivchiennia-probliemi-rozvitku-studients-kikh-zmi-v-suspil-no-znachushc.html
 15. Авраменко С. М. Теоретико-методологічна база та значущість дослідження феномена студентських ЗМІ в сучасній науці та журналістській практиці [Текст] / С. М. Авраменко // Международный образовательный портал «Intolimp.org». — Електронний ресурс. — Режим доступу: https://intolimp.org/publication/tieorietiko-mietodologhichna-baza-ta-znachushchist-doslidzhiennia-fienomiena-stu.html
 16. Авраменко С. М. Реквизиты документов (Украина) [Текст] / С. М. Авраменко // Международный образовательный портал «Intolimp.org». − Електронний ресурс. — Режим доступу: https://intolimp.org/publication/riekvizity-dokumientov-ukraina.html
 17. Авраменко С. М. Студентський медійний центр Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського [Текст] / С. М. Авраменко // Международный образовательный портал «Intolimp.org». — Електронний ресурс. — Режим доступу: https://intolimp.org/publication/studients-kii-miedia-tsientr-tavriis-kogho-natsional-nii-univiersitietu-imieni-v.html
Завжди рада спілкуванню з новими людьми!Zero block
Click „Block Editor” to enter the edit mode. Use layers, shapes and customize adaptability. Everything is in your hands.
Tilda Publishing
create your own block from scratch
This site was made on Tilda — a website builder that helps to create a website without any code
Create a website